• Tiết Thị Hồng Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0945451334
  • Email:
   tthmai.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915691289
  • Email:
   vttduong.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Duy Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0944239776
  • Email:
   ndthieu.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Trần Ngọc Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0963100774
  • Email:
   tchung.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0364622330
  • Email:
   htxuyen.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0915691289
  • Email:
   vttduong.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0834741326
  • Email:
   ntgiang.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Lê Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0912930136
  • Email:
   ldhung.c3cn@gmail.com
 • Trần Ngọc Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban thường vụ
  • Điện thoại:
   0963100774
  • Email:
   tchung.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Luu Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986738236
  • Email:
   luukien82@gmail.com
 • Nguyễn Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0949874856
  • Email:
   nvquyen.c3cn@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Trọng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0949303113
  • Email:
   htduc.c3cn@yenbai.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội